A Budapesti Corvinus Egyetem Informatikai Intézete és a VAMSZ egyesület megvizsgálta a vállalati architektúra menedzsment magyarországi gyakorlatát. Tanulságos grafikonok következnek két részben.

A vállalati architektúramenedzsment a világ fejlett országaiban meghatározó fontosságú területté vált az elmúlt években. A vállalati architektúra (Enterprise Architecture, EA) koncepció (Zachman, 1987) egyre inkább nélkülözhetetlen megközelítés az informatikai tervezés és fejlesztés támogatásában.

De mi az a vállalati architektúra?

A kutatásról
A Budapesti Corvinus Egyetem Informatikai Intézete és a Vállalati Architektúra Menedzsment Szakértők Egyesülete (VAMSZ) egyesülete 2014 őszén felmérést indított, hogy feltárja a vállalati architektúra menedzsment (EAM) magyarországi gyakorlatát, és átfogó képet adjon az EAM megközelítés alkalmazási céljairól, eredményeiről, valamint a felmerülő problémákról, megoldási lehetőségekről. Az ITSMf Magyarország, valamint a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) segítségével vizsgáltuk tovább az EAM hazai gyakorlatát 2015 során is.
A felmérést ön is segítheti az egy kattintásnyira elérhető kérdőív kitöltésével.

A vállalati architektúra egy olyan koncepcionális modell, amely leírja a vállalat üzleti folyamatait, szervezetét, céljait, termékeit, és ezeknek az összetevőknek a támogató informatikai szolgáltatásokkal és infrastruktúrával való kapcsolatát, valamint modellezi az IT-infrastruktúra szerveződési logikáját, összetevőit, azok kapcsolatrendszerét.

Ez a bonyolult modell megkönnyíti az üzleti és az informatikai stratégiai tervezést, a fejlesztésekhez kapcsolódó tervezést és az elemzéseket – ami komplex, nagy szervezetek számára ma már nélkülözhetetlen (Spewak, 1993).

A koncepció magyarországi terjedését jelzi a téma iránti megnövekedett érdeklődés. Megjelentek a különféle EA-módszertani képzések, a projektkezdeményezések száma növekszik, egyre több hazai szervezet igyekszik megismerni az EA menedzsment (EAM) lehetőségeit, és azt felhasználni saját gyakorlatában. A kezdeményezések zöme a folyamatfejlesztés és az alkalmazásfejlesztés területéről indul.

A vállalati architektúra modellek több nagy terület (szakterminológiában: domain) szerint rendszerezik, strukturálják a szervezet működésének leírását. Két fő terület van:

1. Üzleti architektúra
2. Informatikai architektúra, rendszerint az alábbi alterületekkel:
    a. Adatarchitektúra
    b. Alkalmazásarchitektúra,
    c. Technológiai architektúra.

Felméréseink szerint a vállalatok többségénél (kb.75 százalék) van már érdemi EAM tevékenység, de a fenti területek feldolgozottsága terén vannak érdemi különbségek. Az EAM terén a válaszadók zöme a kevésbé érett, alsó 1-3-as fokozat valamelyikére rangsorolta a modelljei kidolgozottságát. Ugyanakkor a vállalatok több mint negyede a fejlett, 4-es és 5-ös fokozatra sorolta magát az EAM területei szerint.

Megfigyelhető, hogy a vállalati méret egyértelműen pozitívan hat az EAM-területek feldolgozására. Az is beszédes, hogy ha nem is kiemelkedően, de a technológiai architektúra területének kidolgozottsága a legmeghatározóbb mind a kkv-k, mind a nagy szervezetek esetében.

BCE-VAMSZ ITSM 2015/1
Create column charts

A kutatásunkban szereplő szervezetek kb. kétharmada már komolyan elkötelezte magát a koncepció mellett, melynek megvalósítását elsősorban belső erőforrásokra építik.

A tapasztalatok és visszajelzések szerint a hazai vállalatok óvatosan nyitnak az új módszerek felé, de keresik az EAM felhasználásának lehetőségeit, főleg a meglévő keretekbe való beillesztés módját. A továbblépést nehezíti a viszonylag kis vállalati méretekből fakadó kisebb komplexitás, és főleg az erőforrás-korlátok (részben szakértelem, főleg a szükséges eszközökhöz biztosítandó pénz), holott a fokozatos tapasztalatszerzés után az EAM sok területen megmutathatja praktikus eredményeit.

Két közvetlen hozadékát említenénk.

Egyrészt az informatikai architektúra részterületeinek (adat-, alkalmazás- és technológia architektúra) modellezése segíti a tervezés és a fejlesztés növekvő komplexitásának kezelését.

Másrészt az üzletiarchitektúra-modellek elkészítése (folyamatok, termékek, szervezet) a folyamatszervezés t kiterjesztésével meghatározó szerepet játszhat az IT és az üzlet közti – stratégiai – összehangolásban.

BCE-VAMSZ ITSM 2015/2
Create bar charts

A mintákból látszik, hogy az EAM iránt elkötelezett vállalatok csaknem fele viszonylag magas szintet ért el valamennyi architektúra-részterületen, miközben a többi szervezet inkább csak a kezdeti, tanuló fázisban van.

A szerzők
Szabó Zoltán a Budapesti Corvinus Egyetem Informatikai Intézetének docense.
Őri Dóra az intézet PhD hallgatója.

A korlátokat jelzi az is, hogy felméréseink szerint a válaszadóknak csak a töredéke rendelkezik korszerű támogató eszközzel, és csak a szervezet alig negyedénél alkalmaznak az EAM feladataira alkalmas modellező megoldást.

A tanulási fázis rányomja a bélyegét az EAM alkalmazásával kapcsolatos vélekedésekre. Bár az üzleti hatékonyság növelésében betöltött szerepét, valamint az üzlet és IT integrációját tekintik legfontosabbnak, nem kapott kiemelkedő pontot egyik szempont sem, mintha a válaszadók még nem találták volna meg az EAM-ben rejlő valós lehetőségeket. Komoly munka kell még, hogy valóban kihasználjuk a lehetőségeket.

* * *

Kutatásunk folytatódik, ha az EAM megközelítés gyakorlójaként hozzá tud járulni tapasztalataival kutatásunkhoz, segítse munkánkat az egy kattintásnyira elérhető újabb kérdőív kitöltésével.

A kutatáshoz felhasznált szakirodalom:

Zachman, J. A., 1987. A Framework for Information Systems Architecture. IBM Systems Journal, 26(3), pp. 276-292.

Spewak, S. H. (1993). Enterprise Architecture Planning: Developing a Blueprint for Data, Applications, and Technology. Wiley.

Cloud & big data

Bug bounty programot hirdetett a legaktívabb hekkercsoport

Nem ismert sérülékenységek felfedezéséért általában az érintett cégek szoktak fizetni biztonsági szakembereknek. Ebben az esetben viszont egy bűnözői csoport ajánlott díjazást azoknak, akik hajlandók velük együttműködni.
 
Éltek már vissza a bankkártyaadataival? Ha nem, akkor azt nagy valószínűséggel egy csalásfelderítő rendszernek köszönheti.

a melléklet támogatója a Balasys

A Világgazdasági Fórum figyelmeztetése szerint jelentős szakadék tátong a C-szintű vezetők és az információbiztonságért felelős részlegek helyzetértékelése között.

A járvány üzleti vezetőt csinált a CIO-kból

Az EU Tanácsa szerint összeegyeztethető a backdoor és a biztonság. Az ötlet alapjaiban hibás. Pfeiffer Szilárd fejlesztő, IT-biztonsági szakértő írása.
Ön sem informatikus, de munkája során az információtechnológia is gyakran befolyásolja döntéseit? Ön is informatikus, de pénzügyi és gazdasági szempontból kell igazolnia a projektek hasznosságát? Mi közérthető módon, üzleti szemmel dolgozzuk fel az infokommunikációs híreket, trendeket, megoldásokat. A Bitport tizenegyedik éve közvetít sikeresen az informatikai piac és a technológiát hasznosító döntéshozók között.
© 2010-2022 Bitport.hu Média Kft. Minden jog fenntartva.