Jóllehet még mindig sokkal kevesebben használják, az elmúlt időszak nagyon jót tett a Twitter mikroblog-szolgáltatásnak. Egy kutatás szerint ismertségben gyakorlatilag befogta a Facebookot az Egyesült Államokban.

Az Edison Research februárban készített, Twitter-használatra fókuszáló kutatása 1753 egyesült államokbeli személy telefonos megkérdezésén alapul, és az USA-ra nézve reprezentatív statisztikának minősül.

Futótűzként terjed híre | A számos területre kiterjedő kérdőív legfontosabb megállapítása, hogy a Twitter az elmúlt két év alatt gyakorlatilag ledolgozta márkaismertségben mutatkozó hátrányát a Facebook közösségi oldallal szemben. Jelenleg a megkérdezettek 87 illetve 88 százalékának volt tudomása a két szolgáltatásról. Két évvel ezelőtt ugyanez az adat 5 és 50 százalékot mutatott. Használat szempontjából ennek ellenére még mindig egyfajta elitista kategóriába sorolható a Twitter, hiszen a megkérdezettek mindössze 7 százaléka csiripel. Közülük is bő egyharmad heti rendszerességnél ritkábban. Ezzel szemben a válaszadók 41 százaléka rendelkezett Facebook fiókkal. Demográfiai adatok vizsgálatából az derült ki, hogy a Twitter-használat a 25-34 éves, az átlagnál magasabban képzett amerikaiakra a legjellemzőbb. Érdekes adat, hogy ha nem is beszélhetünk elsöprő többségről, de a nők aktívabbak: a csiripelők csak 47 százaléka férfi.

Techikatonák | Az is fontos megállapítás, hogy a legalább havonta twitterezők majdnem 40 százaléka legalább három használatban lévő számítógéppel rendelkezik otthonában. Ez természetesen azt a hipotézist támasztja alá, miszerint a Twitter elsősorban a technológia iránt fokozottan érdeklődők között népszerű. Mint ahogy az is, miszerint a rendszeres Twitter-használók majdnem kétszer annyian küldenek csiripeket telefonjukról (63 százalék). Szemben az átlagos közösségi médiás felhasználóval, akik közül csak minden harmadik használja telefonját státuszüzenetek küldésére és egyéb aktivitásra.

Nem meglepő, hogy a rendszeresen csiripelők a nemzeti átlagnál lényegesen fontosabbnak tartják az internetet mint hírforrást, és sokkal több időt is töltenek online (4 óra vs. 1 óra 56 perc).

Befogadó közeg | A vállalati kommunikációban érdekeltek számára nagyon tanulságos az az adat, miszerint a twitteresek sokkal fogékonyabbak az üzleti információk befogadására. Közülük minden második nyilatkozott úgy, hogy követője valamely márka vagy cég oldalának. Ugyanez az adat a valamely közösségi hálózatot használók között alig haladja meg a 15 százalékot.


A Twitter és a Facebook ismertsége és alkalmazása a 12 évesnél idősebb felhasználók körében
forrás: Edison Research / Arbitron

Robot hajókból álló hadosztályt tesztel az amerikai haditengerészet

A Csendes-óceánon vasárnap kezdődött az a nemzetközi haditengerészeti gyakorlat, amelynek során a legénység nélküli hajók alkalmazásáról is értékes tapasztalatokat gyűjtenének.
 
Hiába jelennek meg százszámra tanácsok, best bractice-ek, trendek, pozitív változásokat mutató elemzések az adatvédelemről, az adatokkal kapcsolatos kockázatok továbbra sem enyhültek.

a melléklet támogatója a Tech Data

A Világgazdasági Fórum figyelmeztetése szerint jelentős szakadék tátong a C-szintű vezetők és az információbiztonságért felelős részlegek helyzetértékelése között.

A járvány üzleti vezetőt csinált a CIO-kból

Az EU Tanácsa szerint összeegyeztethető a backdoor és a biztonság. Az ötlet alapjaiban hibás. Pfeiffer Szilárd fejlesztő, IT-biztonsági szakértő írása.
Ön sem informatikus, de munkája során az információtechnológia is gyakran befolyásolja döntéseit? Ön is informatikus, de pénzügyi és gazdasági szempontból kell igazolnia a projektek hasznosságát? Mi közérthető módon, üzleti szemmel dolgozzuk fel az infokommunikációs híreket, trendeket, megoldásokat. A Bitport tizenegyedik éve közvetít sikeresen az informatikai piac és a technológiát hasznosító döntéshozók között.
© 2010-2022 Bitport.hu Média Kft. Minden jog fenntartva.