A vázlatokat még a mester szolgáltatta, a kép azonban már egy neurális hálózat alkotása. Vagy inkább egy jól sikerült Picasso-rekonstrukciónak kell tekinteni?

Neurális hálózattal rekonstruáltak egy olyan Picasso-festményt, amit a közönség még soha nem láthatott – írta a MIT Technology Review. A festmény vagy vázlat létezéséről már jó ideje tudtak a művészettörténészek.

1998-ban vetették alá alaposabb vizsgálatnak Picasso kék korszakának egyik híres, 1903-4 környékén keletkezett expresszionista festményét, a chicagói Art Institute-ban őrzött Az öreg gitárost. Az akkori technikákkal – röntgen és infravörös fény segítségével – lefényképezték ezt a rejtett festményt, de csak annyit sikerült kideríteni, hogy egy a bal karját kinyújtó ülő nőt ábrázol.

Egy festmény újraalkotása stílustranszferrel

A közelmúltban a londoni University College mesterségesintelligencia-kutatói, Anthony Bourached és George Cann egy tanulmányt közölt arról, hogy neurális hálózaton alapuló mesterséges intelligenciával rekonstruálták a festményt. Nem kellett nulláról indulniuk, mivel Picasso levelezésében is megtalálták a nyomát a lefestett alkotásnak. (A múlt század elején Picasso elég sokat nélkülözött, ezért előfordult, hogy újrahasznosította olyan vásznait, amikkel esetleg elégedetlen volt.)

Mint a Technology Review írja, az így előállított kép fontos, mivel segít megérteni Picasso alkotási folyamatát, és tekintve, hogy a 20. század egy legfontosabb művészéről van szó, ez sem elhanyagolható szempont. Ehhez azonban szükség volt a teljes rekonstrukcióra, mivel két évtizede készített felvételek csak nőalak halvány körvonalait mutatták, a színekről és a festékhasználatról, ecsetkezelésről semmit sem árultak el.

A kutatók az intelligens képfeldolgozásban már polgárjogot nyert ún. stílustranszfert egy neurális hálózat segítségével valósították meg: megpróbálták Picasso festői stílusát alkalmazni a megtalált képre, és így kiegészíteni a valós képi információkat. Ezeknek a képi információknak az újraalkotásában segített a neurális stílustranszfer.

Magát a módszert 2015-ben fejlesztette ki Leon Gatys kutatócsoportja a Tübingeni Egyetemen. Gatysék neurális hálózata több rétegből épül fel, és az egyes rétegek lépésről lépésre azonosítják-pontosítják a vizuális információkat, imitálva az emlősök látását. Például egy réteg azonosítja az éleket, a következő az élek által formált alakzatokat (kör, négyzet, sokszög stb.), a következő az alakzatok alkotta mintázatot (pl. két kör egymáshoz közel esik), majd egy újabb réteg az alakzatokat beazonosítja, például szemként.
 

A rekonstrukció fázisai


A tübingeni kutatók azonban arra is megtanították neurális hálózatukat, hogy felismerjen különböző művészi stílusokat, például hogy képes legyen megkülönböztetni egy Van Gogh-képet Picasso alkotásától. Eközben jöttek rá, hogy ezt a stílusérzékelést el lehet választani a gépi látás képességétől, sőt a folyamat meg is fordítható, azaz a stílus ráhelyezhető képekre. Így egy képet már át tudtak alakítani különböző művészek stílusába.

Beleláthatunk az alkotás folyamatába

Erre az eljárásra épített Bourached és Cann is. Elkészítették a Picasso-festmény alatti réteg röntgenképei alapján egy kézi szerkesztésű verziót, és azzal dolgoztak a neurális hálózatukban, amelynek megtanították Picasso kék korszakának festői stílusát.

Azt persze nem lehet tudni, hogy Picasso is így festette-e meg a képet. Arra azonban mindenképpen alkalmas a módszer, hogy pontosabb elképzelésünk legyen a művész alkotási folyamatáról. Nem ez az egyetlen rejtett kép, amit a brit kutatók reprodukáltak. Így tárták fel a szintén spanyol festőművész, Santiago Rusiñol egy alkotását, amit Picasso ugyancsak 1904-ben festhetett le.

Cloud & big data

Bug bounty programot hirdetett a legaktívabb hekkercsoport

Nem ismert sérülékenységek felfedezéséért általában az érintett cégek szoktak fizetni biztonsági szakembereknek. Ebben az esetben viszont egy bűnözői csoport ajánlott díjazást azoknak, akik hajlandók velük együttműködni.
 
Éltek már vissza a bankkártyaadataival? Ha nem, akkor azt nagy valószínűséggel egy csalásfelderítő rendszernek köszönheti.

a melléklet támogatója a Balasys

A Világgazdasági Fórum figyelmeztetése szerint jelentős szakadék tátong a C-szintű vezetők és az információbiztonságért felelős részlegek helyzetértékelése között.

A járvány üzleti vezetőt csinált a CIO-kból

Az EU Tanácsa szerint összeegyeztethető a backdoor és a biztonság. Az ötlet alapjaiban hibás. Pfeiffer Szilárd fejlesztő, IT-biztonsági szakértő írása.
Ön sem informatikus, de munkája során az információtechnológia is gyakran befolyásolja döntéseit? Ön is informatikus, de pénzügyi és gazdasági szempontból kell igazolnia a projektek hasznosságát? Mi közérthető módon, üzleti szemmel dolgozzuk fel az infokommunikációs híreket, trendeket, megoldásokat. A Bitport tizenegyedik éve közvetít sikeresen az informatikai piac és a technológiát hasznosító döntéshozók között.
© 2010-2022 Bitport.hu Média Kft. Minden jog fenntartva.