Budapesti Corvinus Egyetem Informatikai Intézete alaposan megvizsgálta, hogyan állnak a magyar vállalatok a digitális átalakulással. Lapunk olvasóinak a felmérést végző három kutató, Fehér Péter, Szabó Zoltán és Varga Krisztián mutatja be az eredményeket sok grafikonnal.

A 2016-ban rendezett konferenciák visszatérő témája a digitális átalakulás, ennek végrehajtási lehetőségei, és az informatika, informatikai vezetők szerepe. A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Informatikai Intézete 2016. évi kutatásában vizsgálta a hazai szervezetek digitális átalakuláshoz, digitalizációhoz való viszonyát.

A különféle szervezeteken, vállalatokon egyre erősebb a nyomás, hogy versenyképesek maradjanak, és az egyre gyorsabban változó fogyasztói szokásokhoz alkalmazkodva újabb termékeket és szolgáltatásokat fejlesszenek ki, valamint, hogy a fogyasztókkal való kapcsolataikat és a belső működésüket egyre könnyebbé, hatékonyabbá tegyék. A digitális üzleti átalakulás ezen elvárások támogatása az informatika eszköztárával.

2016-ban a digitális átalakulás elsősorban a felhő és mobil platformokon ment végbe, de a vállalatok kiemelten fejlesztették kommunikációs technológiájukat és nagy figyelmet fordítottak a szociális média megoldások integrálására is. Az átalakulás ugyanakkor nem csak az informatikai megoldások bevezetését jelenti, hanem igényli a szervezeti működés, folyamatok átalakulását is, akár radikális új megoldások bevezetésével is.

Szeretnék, de képesek vagyunk-e rá?

A kutatás eredményei is visszaigazolják, hogy a vizsgált szervezetek kiemelten fontosnak tartják a digitális üzleti átalakulást. A kutatás ugyanakkor arra is rámutat, hogy a digitalizációhoz vezető úttal kapcsolatban már nagyobb a bizonytalanság: a szervezetek nem látják előre, hogy milyen kihívásokkal és lehetőségekkel szembesülnek, és csak egy részük jelölte ki világosan a digitális üzleti stratégiáját, vagy hajtott már végre digitális átalakulási projektet. Sokatmondó az a visszafogottság, mellyel az innovatív digitális megoldások bevezetéséhez kapcsolódó kockázatvállalást kezelik.

 
Corvinus – Egyetem Digitális Átalakulás Kutatás 2016 - 01
Create bar charts

A digitális üzleti átalakulás jelentős változásokat hozhat a szervezetek életében, és mivel nem elszigetelt jelenségről van szó, ezért jelentős kockázatokat is hordoz magában. Emiatt érhető tetten az a kettősség is, miszerint hiába fontos a digitális átalakulás végrehajtása a legtöbb szervezetben, a kockázatok értékelésekor fontos szerepe van annak is, hogy a szervezetek mennyire felkészültek erre.

Miközben a hazai szervezetek a téma stratégiai fontosságát igen erősre (1-5 skálán: 4,15) értékelik, addig saját felkészültségüket már jóval alacsonyabbra: a szervezetek a szükséges technológiai tudás és képességek meglétét nem sokkal értékelik jobbra a közepesnél, és a digitális átalakuláshoz szükséges megoldásokat is inkább csak átlagos szinten alkalmazzák.

 
Corvinus – Egyetem Digitális Átalakulás Kutatás 2016 - 02
Create bar charts

Ebben az értelemben érthető a vizsgált szervezetek kockázatvállalási tartózkodása, hiszen egy kockázatos lépés megtétele előkészületeket és szaktudást igényel:

– A munkatársak rendelkezzenek informatikai ismeretekkel (nem csak az informatikusok), és a szervezet tudatosan fejlessze ezen képességeiket.

– A szervezetek tudatosan vizsgálják a technológiai trendeket, és próbálják ki az innovatív megoldásokat.

– Legyen kiképzett és felkészült csapat, meghatározott célok és felelősségek a digitális átalakulás végrehajtására.

A vizsgált vállalatok megítélése szerint a környezet gyors változásaihoz a közepesnél valamivel rosszabban tudnak átlagosan gyors válaszokat adni, azaz a végrehajtási képességén még jelentősen lehet javítani a vállalatoknak.

Honnan jönnek az ötletek?

Hiába van meg az elhatározás, hiába van meg a végrehajtási képesség, olyan megoldásokra van szükség, melyek megfelelnek a külső (ügyfél) és belső (munkatárs) felhasználási igényeknek. Emiatt fontos kérdés, hogy milyen módszerekkel, és hogyan gyűjtik az ötleteket, visszajelzéseket a vállalatok.

A kutatás eredményei alapján a vállalatok átlagos ötletgyűjtési aktivitása a közepesnél valamivel erősebb, de a különböző források fontosságának megítélésében eltérőek a hangsúlyok. A két legfontosabbnak tartott terület a már említett külső (ügyfél) és belső (munkatárs) visszajelzések és ötletek begyűjtése, melyek fontosságának megítélésében nincs jelentős különbség. Ettől valamelyest elmarad a saját működés tudatos feltárása, a működésre vonatkozó adatok gyűjtése, feldolgozása és értékelése.

 
Corvinus – Egyetem Digitális Átalakulás Kutatás 2016 - 03
Create bar charts

A visszajelzéseken túlmenően a számszerűen elemezhető adatok, illetve a tudatos ügyfél és munkatársi adatgyűjtés, folyamatok megfigyelése, problémák feltárása jelentheti a legjobb alapot arra, hogy a szervezetek megállapítsák, milyen tevékenységeken, folyamatokon lehet javítani, miben érdemes az ügyfélélményt növelni.

Habár a kutatás során az értékelésben hátra sorolódtak, érdemes lehet külső véleményeket is meghallgatni: elemzőket, tanácsadókat, a beszállítói lánc képviselőit, vagy a konferenciákon a partnerek és versenytársak tapasztalatait, ötleteit is.

Nem minden az informatikai tudás, de kell

A vizsgált szervezetek véleménye szerint a digitális üzleti átalakuláshoz minden területen – még ha eltérő mértékben is – szükséges az informatikai tudás. Nem meglepő, hogy a listát az informatikai terület vezeti, de ennél sokkal fontosabb, hogy a digitális tudás meglétét a legtöbb területen a közepesnél erősebbre értékelték. Mi több, az üzleti válaszadók az informatikus válaszadókhoz képest fontosabbnak látják a digitális tudás meglétét a marketing, pénzügyi, számviteli és logisztikai területeken.

 
Corvinus – Egyetem Digitális Átalakulás Kutatás 2016 - 04
Create column charts

Miközben az átalakuláshoz szükséges informatikai tudást leginkább az informatikusoktól várják a szervezetek, addig magának az informatikai területnek az elvárt feladatokban inkább a háttértámogatás elvárása a kiemelkedő: a biztonsági kérdések kezelése, a végrehajtási képesség (szállítók kezelése, fejlesztés, projektmenedzsment), az architektúra kialakítás. Érdekes módon az innovatív projektekben való részvétel (kezdeményezés vagy végrehajtás) a lista végére szorult – bár jegyezzük meg, hogy ennek igénye is erősebb a közepesnél (1-5 skálán: 3,84 és 3,77).

 
Corvinus – Egyetem Digitális Átalakulás Kutatás 2016 - 05
Create bar charts

Úgy tűnik, az informatikai területeknek, és az informatikai vezetőknek érdekes helyzetet kell kezelni: tudásuk nélkülözhetetlen a sikeres digitális üzleti átalakulás végrehajtásához, de sokszor látjuk, hogy az ötletekben, innovációban már nem támaszkodnak rájuk az üzleti területek. Mi több, sokszor a maguk feje után mennek, és csak később vonják be az informatikai területeket. Ezt bizonyítja az is, hogy a legtöbb szervezet az informatikai stratégiától különállónak tekinti a digitális átalakuláshoz kapcsolódó stratégiáját, elsősorban az üzleti kérdésekre helyezve a hangsúlyt: hogyan változnak meg az üzleti folyamatok, mit lehet a digitális eszköztárból felhasználni?

Mivel a felhő szolgáltatások felhasználása egyre jobban elterjed Magyarországon is, könnyen előfordul az is, hogy az üzleti területek az informatika bevonása nélkül vesznek igénybe szolgáltatásokat – később persze igényelve az integrációt, egységesítést, biztonsági kérdéseket –, mellyel egyre jobban kikerül a kontroll és a proaktivitás lehetősége az informatika kezéből.

 
Corvinus – Egyetem Digitális Átalakulás Kutatás 2016 - 06
Create pie charts

Az informatikai vezetők előtt emiatt aktuális kihívás, hogy milyen szerepben és milyen mértékben lehetnek, vagy maradhatnak a digitális üzleti átalakulás részei. Itt a kulcsszó az üzleti megközelítés és a sebesség.

A szerzőkről
Dr. Fehér Péter: a BCE Informatikai Intézetének egyetemi docense, az Intézet igazgatója, a Gazdálkodástudományi kar dékánhelyettese. Kiemelt kutatási területei közé tartozik többek között az IT szerepe és értékteremtő képessége, az innováció és az informatikai stratégia.
Dr. Szabó Zoltán: BCE Informatikai Intézetének egyetemi docense, az Intézeten belül működő Információrendszerek Tanszék vezetője. Kiemelt kutatási területei közé tartozik többek között az informatikai stratégia, a folyamatmenedzsment.
Dr. Varga Krisztián: a BCE Informatikai Intézetének egyetemi adjunktusa. Többek között a folyamatmenedzsment és folyamatmodellezés különféle kérdéseit kutatja.

Miközben az informatikai terület a legalkalmasabb az új technológiák azonosítására és kipróbálására, addig fejlődni kell abban, hogy ezeket az felhasználói, vevői igényeknek megfelelően legyenek képesek felajánlani, üzleti nyelven. Szintén fontos fejlesztendő terület a gyorsaság: ha az informatika nem képes a gyors változtatásokra, gyors megoldások szállítására, az üzleti területek egyre inkább a maguk kezébe vehetik az irányítást.

És a végére egy kis módszertan

A BCE Informatikai Intézete 2009 óta, immáron 8. éve kutatja az informatika tudatos szervezetek informatikához kapcsolódó gyakorlatát, illetve felkészültségét. 2016-ban a kutatás speciális fókusza a digitális átalakulásra vonatkozott, melyben mind informatikai mind üzleti hátterű válaszadókat is bekerültek, anonim módon. A kutatási mintában egyaránt szerepel a nagyvállalatok, valamint a kis- és közepes vállalatok gyakorlata is. A kutatás eredményeit erősíti, hogy a 2016. évi kérdőíves felmérésre válaszadók több mint 79 százaléka vezetői pozícióban van.

A kutatók ezúton is köszönik a kutatást válaszaikkal segítő szervezetek és személyek segítségét, valamint a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetségének (VISZ) az itSMf Magyarország és a Bitport.hu támogatását az adatgyűjtés során.

Cloud & big data

Kínában sem megy simán a robotaxik bevezetése

Az önvezető konkurencia megjelenését meglehetősen rossz néven veszik az érintett területeken dolgozó taxisok.
 
Általános jelenség a hazai nagyvállalatok körében, hogy a szükségesnél jelentősen többet költenek nyilvánosfelhő-szolgáltatásokra. Utánajártunk, mi a pontos helyzet, és mit lehet tenni a költségek optimalizálásáért.

a melléklet támogatója a 4iG Nyrt.

Amióta a VMware a Broadcom tulajdonába került, sebesen követik egymást a szoftvercégnél a stratégiai jelentőségű változások. Mi vár az ügyfelekre? Vincze-Berecz Tibor szoftverlicenc-szakértő (IPR-Insights) írása.

Nyílt forráskód: valóban ingyenes, de használatának szigorú szabályai vannak

Különösen az early adopter vállalatoknak lehet hasznos. De különbözik ez bármiben az amúgy is megkerülhetetlen tervezéstől és pilottól?

Sok hazai cégnek kell szorosra zárni a kiberkaput

Ön sem informatikus, de munkája során az információtechnológia is gyakran befolyásolja döntéseit? Ön is informatikus, de pénzügyi és gazdasági szempontból kell igazolnia a projektek hasznosságát? Mi közérthető módon, üzleti szemmel dolgozzuk fel az infokommunikációs híreket, trendeket, megoldásokat. A Bitport tizennegyedik éve közvetít sikeresen az informatikai piac és a technológiát hasznosító döntéshozók között.
© 2010-2024 Bitport.hu Média Kft. Minden jog fenntartva.