Az eredeti tervek szerint év végére készülne el a hazai vasúti kommunikációt korszerűsítő GSM-R rendszer első szakasza, és már a második szakaszt is meg kellett volna hirdetni. Kérdéseinkre az eddigi projektgazda válaszolt.

Mint már többször is megírtuk, az Európai Unió hosszú évekkel ezelőtt úgy döntött, hogy a zavartalan európai kötöttpályás tranzitközlekedés biztosításához egységes, a GSM-R technológián alapuló vasúti közlekedésirányítási rendszert kell bevezetni a tagországokban. Az így kiépülő új kommunikációs hálózattal Magyarország is csatlakozhat az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszerhez (ERTMS).

Magyarország többszöri nekifutásra, 2012-ben kezdett a zömében uniós forrásból finanszírozott  projekt megvalósításához. A kormány a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t bízta meg a projekt lebonyolításával. A rendszer első ütemét magában foglaló 935 kilométeres szakasz kiépítésére mintegy 25 milliárd forint fordítható, ennek 85 százalékát adja az Európai Unió, a határidő 2015. december.

Mi az a GSM-R?

A GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) rendszeren egyszerre bonyolítható le a biztosítóberendezések és a vasúti járművek közötti adatkommunikáció és a hang alapú összeköttetés a vasúti személyzet számára. A rendszer szabványos GSM-R átviteli módból és az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszerből (ETCS) áll. A GSM-R hálózatok közötti roaming szolgáltatás részeként a szerelvényeken használt berendezések a határokon automatikusan állnak át a másik ország rendszerére.

Az első fázis a Budapest környéki, a Budapest–Székesfehérvár, a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Győr–Celldömölk–Boba–Zalaegerszeg–Bajánsenye, a Budapest–Cegléd–Szolnok–Szajol–Püspökladány, a Szajol–Lökösháza, valamint a  Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vonalakat érinti. A technológiaváltás után az üzemeltetést a MÁV és a GySEV végzi, a rendszer tulajdonosa a magyar állam lesz.

A projekt során öt nagy beszerzési eljárás indult el, ebből a legnagyobb tétel a GSM-R rendszer szállítására vonatkozó, amit a Kapsch és az MVM Ovit Országos Villamostávvezeték Zrt. (MVM Ovit) konzorciuma nyert el. A szerződés értéke nettó 14,4 milliárd forint.

Két ütemben épül a hazai vasúti kommunikációt korszerűsítő GSM-R rendszer, az első szakasz tervezett átadási határideje ez év vége. A projekt jelenlegi állásával és a jövőbeni tervekkel kapcsolatban megkerestük a program végrehajtásával eredetileg megbízott NISZ-t, ahol Agárdi Ferenc GSM-R igazgató írásban válaszolt kérdéseinkre.     

Bitport:  Hol tart most az első szakasz kivitelezése? Tartható-e a vállalt ez év decemberi határidő?

Agárdi Ferenc:  A „GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások" című nagyprojekt szakaszolásának jóváhagyásáról” tárgyú kormányhatározat szakaszokra osztotta a GSM-R projektet. Ennek alapján a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0014  azonosító számú projekt 2015. december végéig befejeződik, a korábban tervezetthez képest csökkentett tartalommal. A fennmaradó tartalom az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program(IKOP) forrásból lesz finanszírozva, a projekt várható befejezése 2016. év közepe.

Ezeknek a változásoknak több oka is van. A szállító feladatai teljesítésével késedelembe került, aminek oka – saját késedelmes szállításai mellett - részben az, hogy egyrészről a hálózat bizonyos tervezési feladatai elhúzódtak, másrészt bizonyos új rádiós rendszerelemek fejlesztése és gyártása a tervezettnél később zárult le.

Azt már biztosan látjuk, hogy a GSM-R rendszerhez kapcsolódó építési, berendezés szállítási és telepítési feladatok 2015-ben befejeződnek, a jövő évre alapvetően a rádiós rendszerek bizonyos szakaszainak tesztelése, illetve a hálózat nemzetközi előírásoknak megfelelő tanúsítása tolódik. A projektet megvalósító szerződések felépítése és tartalma miatt az egyes szakaszokat csak az összes kapcsolódó feladat (kivitelezés, integrálás, tesztelés, minősítés) együttes befejezése után lehet átvenni.

Bitport: Korábban szó volt arról is, hogy még idén meghirdetik a második szakaszra vonatkozó tendert, ebben a NISZ vállalta az erre vonatkozó tervek elkészítését. Hol tartanak vele? Igaz-e a hír, hogy  a GSM-R projekt kezelése hamarosan átkerül NISZ-től a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő(NIF) Zrt-hez?

A.F.: „A  GSM-R rendszer megvalósításával összefüggő egyes feladatokról” című idei kormányhatározat rendelkezett arról, hogy GSM-R projekt második fázisának előkészítője és megvalósítója a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Ennek megfelelően a NISZ Zrt. a második fázisra vonatkozó előkészítő projektjét – melynek keretében az uniós pályázati anyagokat elkészítette -  lezárta, a projekthez kapcsolódó dokumentumokat az uniós eljárásrendről szóló szabályok szerint a NISZ Zrt. átadta a felügyeleti szerveknek.

A második fázisra vonatkozó tenderrel kapcsolatban a NISZ Zrt. a projekt keretében befejezte előkészítő tevékenységét, a projektzárás keretében az elkészült dokumentációt szintén átadta a felügyeleti szerveknek.  A második fázissal kapcsolatban a NISZ Zrt. nem rendelkezik további érdemi információval.

Bitport: Úgy tudjuk, hogy ha el is készül az első szakaszon a rendszer, a projekt egyik legizgalmasabb része az ERTMS csak hónapok múlva lesz működőképes. Miért?

A.F.: A NISZ Zrt. GSM-R projektjének célja a GSM-R rendszer megvalósítása. A projektnek nem feladata az ERTMS-rendszer megvalósítása, hiszen az az ETCS és a GSM-R projektek eredményeiből együttesen áll elő.  A múlt év közepétől a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ szervezte az úgynevezett ERTMS koordinációt, amelyen az ETCS projektek kivitelezői és a GSM-R kivitelezők közösen egyeztettek. A projektek eredményeinek összessége fogja az ERTMS-t eredményezni, így a GSM-R elkészültével annak csak egy része teljesül, amit a GSM-R kommunikációt megvalósító képessége nyújt.

Bitport: Mennyire tudott felkészülni a MÁV a rendszer üzemeltetésére? Részt vesznek ottani szakemberek kiképzésében is?

A.F.: A MÁV Zrt., mint a GSM-R rendszer leendő üzemeltetője a projekt kezdete óta – a projekttel együttműködve - kiemelt figyelmet fordít az üzemeltetésre való felkészülésre. A projektnek szerves része a MÁV-os szakértők oktatása, képzése. A kiképzett MÁV állományú szakemberek május óta részt vesznek a projekt különböző próbaüzemi feladatainak elvégzésében is. Ezen tevékenység során gyakorlati üzemeltetési feladatokat is ellátnak, aminek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a vasúti szakértők képzettsége megfelel a kívánalmaknak.

Több ezer kilométert fed le a második szakasz

A második ütem meghirdetésével kapcsolatban kerestük a projektet továbbvivő NIF Zrt.-t, illetve a témában ugyancsak illetékes NFM  Közlekedési Programok Irányító Hatóságát, de cikkünk megjelenéséig egyiküket sem sikerült elérnünk.

A korábbi információink szerint a második fázis, amelynek tervezett beruházási összegét másfél éve 34,5 milliárd forintban határozták meg, további 2100-2500 kilométernyi szakasz rendszerbe kapcsolását jelenti, amivel már lefedik a Magyarországon átfutó valamennyi transzeurópai szakaszt.
 

Mobilitás

MI-vel védenék a britek az internetre szabadított óvodásokat

Az illetékes hatóság felmérése szerint egyre több kisgyerek jelenik meg a világhálón, akiknek a szülei is egyre nagyobb szabadságot engednek a digitális térben.
 
Hirdetés

Adathelyreállítás pillanatok alatt

A vírus- és végpontvédelmet hatékonyan kiegészítő Zerto, a Hewlett Packard Enterprise Company platformfüggetlen, könnyen használható adatmentési és katasztrófaelhárítási megoldása.

Hol, milyen adatokat és hányszorosan tároljunk ahhoz, hogy biztonságban tudhassuk szervezetünk működését egy nem várt adatvesztési incidens esetén is?

a melléklet támogatója az EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

CIO KUTATÁS

TECHNOLÓGIÁK ÉS/VAGY KOMPETENCIÁK?

Az Ön véleményére is számítunk a Corvinus Egyetem Adatelemzés és Informatika Intézetével közös kutatásunkban »

Kérjük, segítse munkánkat egy 10-15 perces kérdőív megválaszolásával!

LÁSSUNK NEKI!

Amióta a VMware a Broadcom tulajdonába került, sebesen követik egymást a szoftvercégnél a stratégiai jelentőségű változások. Mi vár az ügyfelekre? Vincze-Berecz Tibor szoftverlicenc-szakértő (IPR-Insights) írása.

Nyílt forráskód: valóban ingyenes, de használatának szigorú szabályai vannak

Különösen az early adopter vállalatoknak lehet hasznos. De különbözik ez bármiben az amúgy is megkerülhetetlen tervezéstől és pilottól?

Sok hazai cégnek kell szorosra zárni a kiberkaput

Ön sem informatikus, de munkája során az információtechnológia is gyakran befolyásolja döntéseit? Ön is informatikus, de pénzügyi és gazdasági szempontból kell igazolnia a projektek hasznosságát? Mi közérthető módon, üzleti szemmel dolgozzuk fel az infokommunikációs híreket, trendeket, megoldásokat. A Bitport tizennegyedik éve közvetít sikeresen az informatikai piac és a technológiát hasznosító döntéshozók között.
© 2010-2024 Bitport.hu Média Kft. Minden jog fenntartva.