Ön is kapott már hívást a mobilszolgáltatójától a hűségszerződése lejárta után, hogy van az ön számára egy jó ajánlatuk?

Az alábbi történet tanulsága talán csak annyi, hogy amikor mobilszolgáltatónk megbízásából felhív egy telesaleses munkatárs, hogy életünk nagy lehetőségét ajánlja fel, ne bólintsunk rá azonnal. Gondoljuk át nyugodtan. Időnk van, a telsalesesek meg kitartóak, hiszen közvetlenül érdekeltek abban, hogy az ügyfelek új, lehetőleg drágább szerződést kössenek, ezért ha kérjük, akár többször is felhívnak. Az időt pedig használjuk tájékozódásra, hiszen nem biztos, hogy minden úgy van, ahogy a telefonban elmondják. És a legfontosabb: akkor váltsunk nagyobb csomagra, ha arra valóban szükségünk van.

Ha meg úgy érezzük, hogy a szolgáltató nem tartja be a játékszabályokat, akkor forduljunk a megfelelő panasztestülethez.

Az egyszeri vállakozó este a telesalesszel

Az alábbi történet egyik szereplője egy kisvállalkozói flottás előfizetés, a másik pedig a Magyar Telekom, de nagy valószínűséggel bármelyik szolgáltatónál belefuthatunk hasonlóba.

Lapunkat egy vállalkozó kereste meg az alábbi esettel. Felhívta a Magyar Telekom megbízásából egy telesaleses. A hívás elvileg azért történt, mert lejárt a flottaelőfizetésre vállalt két év hűségidő, és ennek kapcsán a szolgáltató egy kampány keretében új, kedvezőbb előfizetési csomagot kívánt felajánlani az ügyfélnek. Az új csomag valóban több szolgáltatást (nagyobb adatcsomag, EU-s számok ingyenes hívása stb.) tartalmazott, természetesen magasabb előfizetési díjért. A vállalkozó elsőre úgy vélte, hogy addigi telefonhasználati szokásai alapján a többletszolgáltatásokat nem tudja kihasználni, amit azonnal közölt is, de hogy mégis átgondolhassa, kérte a hívótól az ajánlatot emailben is.

A beszélgetés itt érdekes fordulatot vett. A hívó ugyanis azt állította, hogy ez egy olyan egyszerű, gyorsan átlátható előnyöket tartalmazó ajánlat (az ügyfél többet kap, amiért többet fizet), hogy nem tervezett a Telekom emailes értesítést, csak telefontost. Az ügyfél ekkor gyorsan döntött: marad az eredeti csomagnál. A telesaleses ekkor felajánlotta az ügyfélnek, hogy kössön a régi előfizetésére hűségidőt.

Amikor az ügyfél az újabb két év hűség előnyiről érdeklődött, egészen érdekes indoklást kapott: jelenlegi előfizetése egy kedvezményes, nem nyilvános csomag, és amennyiben nem vállal rá újabb hűséget, akkor átsorolják egy nyilvános, drágább vagy korlátozottabb lehetőségeket kínáló csomagba. Ez szimpla zsarolás – összegezte az ügyfél.

Ezt mondja a Telekom

Megkerestük a Magyar Telekomot, hogy valóban így működnek-e ezek a kampányok, és elképzelhető-e az alábbi beszélgetés. Konkrétan arra voltunk kíváncsiak, hogy amennyiben a lejárt hűségidő egy nem nyilvánosan meghirdetett csomagajánlatra vonatkozik, akkor az ügyfelet átsorolhatják-e más, akár számára kedvezőtlenebb díjcsomagba. Illetve arra is, hogyan illeszkedik ez a szolgáltató ÁSZF-jéhez.

Megkérdeztük azt is, hogy mit tanácsolnak az illető vállalkozás vezetőjének, hogy a jelenlegi előfizetési-szolgáltatási kondíciók mellett 1. ne kelljen új kétéves hűségszerződést aláírnia, már ha nem szeretne; 2. ne kelljen magasabb díjú csomagra váltania.

A Magyar Telekom Vállalati kommunikációs igazgatóságától két hét után az alábbi választ kaptuk, azzal a megkötéssel, hogy az ügyféladatok ismerete nélkül csak általános tájékoztatást adhatnak az üzleti ügyfeleinknek szóló ajánlatadási gyakorlatukról. A válasz lényegi részét szó szerint közöljük.

"Fontos leszögezni, hogy amennyiben az ügyfél díjcsomagjának hűségideje lejár, és az ügyfél nem választ új díjcsomagot, továbbra is a meglévő feltételek szerint veheti igénybe az aktuális díjcsomagját, semmilyen szankció nem éri őt.

Igyekszünk új ajánlatokkal is megkeresni azokat az ügyfeleinket, akiknek a hűségideje lejár. A vállalkozásoknak eltérő fogyasztási szokásaik vannak (pl. adatigény, nemzetközi hívások terén), így próbáljuk ahhoz igazítani, személyre szabni az ajánlatokat, az így adott egyedi ajánlatok eltérhetnek a weboldalunkon meghirdetett listaáraktól ("publikus árak" – ahogy a megkeresésben szerepel).

Az egyedi ajánlatról az ügyfelek rögzített telefonhívásban kapnak részletes tájékoztatást, valamint megküldjük nekik a szerződést is. Az ügyfél kifejezett kérésére írásban (emailben) is megküldjük a tájékoztatást. Az Eht. [a 2017-ben módosított 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről – a szerk.] rendelkezéseinek megfelelően az ügyfél a hűségidő lejárta után nem kerülhet kedvezőtlenebb díjcsomagba. Ugyanakkor az ügyfél kaphat és választhat olyan ajánlatot, amely a korábbi díjcsomagjánál több szolgáltatást tartalmaz a korábbinál magasabb díjért."
 

Panasztételi lehetőségek

A hírközlési szolgáltatással kapcsolatban a felhasználók, előfizetők érdeksérelmeikkel (jogsértésnek nem minősülő magatartás, ami méltányolandó érdek sérelmét okozza vagy okozhatja) a Média- és Hírközlési Biztos hivatalához fordulhatnak, akár elektronikus űrlapon is. Ez díjmentes, viszont az eljárás során nem hozható olyan döntés, amely a szolgáltatókat kötelezné.

Jogsértés esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál (NMHH) lehet eljárását kezdeményezni – akár elektronikusan is – a jogsértés bekövetkeztétől számított hat hónapon belül. Ennek már van díja: eljárásonként 3000 forint. Ha az NMHH megállapítja a jogsértés, intézkedhet a szolgáltatóval szemben, de az önmagában nem orvosolja a kérelem tárgyát.

Kárigényt a szolgáltatóval szemben bírósági úton, esetleg békéltető testület előtt lefolytatott eljárásban lehet érvényesíteni.

Mi következik ebből?

Mint megtudtuk, a Telekom ezeket a kampányokat részben belső erőforrásokkal, részben telesaleses partnercégekkel bonyolítja le. A hívásban azonban minden esetben el kell hangoznia, hogy ki hívja az ügyfelet, kinek a nevében, valamint hogy milyen ügy kapcsán. A Telekom közlése szerint csak azokat az ügyfeleket hívják, akik előzetesen hozzájárultak, hogy a Telekom megkeresheti őket új ajánlattal.

Az Eht. 2017-es módosítása szigorúan szabályozza a szolgáltatók szerződéskötési gyakorlatát. A módosítás 12 hónapban maximalizálta a hűségidőt, ami akkor növelhető 24 hónapra, ha az előfizetéshez kedvezményes készülékvásárolás is társul. Ugyancsak ez a módosító rendelkezik arról, hogy a hűségidő helyébe lépő határozatlan idejű szerződés feltételei (ár és szolgáltatáscsomag) nem lehetnek az előfizetőre nézve hátrányosabbak, mint amit a határozott idejű szerződés biztosított.

Ettől még persze a szolgáltatónak szíve-joga, hogy azt mondja: a korábbi feltételekkel nem tudja biztosítani az adott előfizetési konstrukciót. Arról azonban előre kell értesítenie az ügyfelet, aki ilyen esetben a hűségidő alatt is jogkövetkezmény nélkül mondhatja fel a szerződést.

Ami a fenti esetet illeti: ha valaki hasonló hívást kap, amiben esetleg még burkolt fenyegetéssel is szeretnék "megolajozni" a csomagváltást vagy az újabb hűségidő aláírását, nyugodtan forduljon az illetékes panasztestülethez.

Mobilitás

Közelít az 1000 milliárdhoz a kínai Amazon

Az Alibaba sok szempontból hasonlít amerikai vetélytársára, ám lényeges különbségek is akadnak az üzleti modelljükben.
 
Hirdetés

Van olyan tanácsadó, aki pénzt hoz?!

Pedig külső szemlélőként csak annyit mutat meg, hogy miből van hiány és miből van fölösleg. Ám ha szoftverlicencekről van szó, ez százmilliókat is érhet – megtakarításban.

Elvben mindenki egyetért azzal, hogy egy vállalat informatikája optimális méretű és működésű kell legyen. A helyes arányok megtalálása azonban nehéz, különösen a szoftvereknél.

a melléklet támogatója az IPR-Insights

Nem általában a távmunkáé, hanem a mostani tipikus távmunka-helyzeteké. A szervezetek arra nem voltak felkészülve, hogy mindenki otthonról dolgozik.

Alapjaiban kell megújítani a biztonságról kialakított felfogásunkat

Tavaly január végétől megszűnt a Java SE 8 ingyenes frissítése, és a Java SE 11 sem használható ingyenesen üzleti célra. Tanácsok azoknak, akik még nem találtak megoldást. Hegedüs Tamás (IPR-Insights) írása.
Ön sem informatikus, de munkája során az információtechnológia is gyakran befolyásolja döntéseit? Ön is informatikus, de pénzügyi és gazdasági szempontból kell igazolnia a projektek hasznosságát? Mi közérthető módon, üzleti szemmel dolgozzuk fel az infokommunikációs híreket, trendeket, megoldásokat. A Bitport tizenegyedik éve közvetít sikeresen az informatikai piac és a technológiát hasznosító döntéshozók között.
© 2010-2020 Bitport.hu Média Kft. Minden jog fenntartva.