Egy friss felmérés is azt igazolja, hogy egyre több informatikai és technológiai vezetőt vonnak be a vállalatok üzleti döntéshozatalába, ami már messze túlmutat a hagyományos IT-s szerepeken.

A bő másfél éve elkezdődött válsághelyzetben sok vállalkozás támaszkodik a korábbiaknál nagyobb mértékben az informatikai vezetőire és azok munkatársaira, hogy fenntartsák a működésük folyamatosságát, sőt lehetőleg növekedést is felmutathassanak. Ennek eredményeként az IT-vezetők is szorosabban bekapcsolódtak az üzlet működtetésébe, ami ma már jóval túlmutat az informatika hagyományos szerepkörén – derül ki a svéd Snow Software ezer informatikai döntéshozó bevonásával készített felméréséből.

Azzal, hogy ezek a szakemberek 2021-ben is nagyban hozzájárultak a problémák áthidalásához, évekre előre biztosították helyüket a vállalatok irányításában: a válaszadók 89 százaléka szerint a pandémia előtt alulértékelték az IT szerepét, de ma már alapvető fontosságúnak tekintik, és nagyjából ugyanilyen arányban állítják, hogy az üzleti oldal megbecsült tanácsadóivá váltak. Olyannyira, hogy 83 százalékuk újabban inkább üzleti vezetőnek tartja magát, nem pedig valamiféle "egyablakos technológiai ügyintézőnek".

Túlnyomó többségük az innovációt tartja a következő időszak prioritásának, ezen belül is új technológiák bevezetését a napi működés javítására (30 százalék), az IT-költségek csökkentésére (28 százalék), illetve az ügyfélszolgálat és -elégedettség javítására (28 százalék). Mindezt azonban összefüggésbe helyezi, hogy tízből hét informatikai vezető szerint az IT még mindig a kelleténél sokkal több időt pazarol a problémákra való reagálásra ahelyett, hogy a fejlesztésekkel foglalkozna.

Régi feszültség, új szemlélet

A felmérés készítői mindezek alapján megállapítják, hogy az informatikai vezetőknek nem csak a tényleges szerepe, de az önmagukról alkotott képe is jelentősen megváltozott, és ezt általában a szervezetük is elismeri. Mindezzel persze az IT-re is a korábbinál nagyobb felelősség hárul, amit jól mutat, hogy a CIO-k 92 százaléka a korábbinál lényegesen nagyobb pénzügyi elszámoltathatóság mellett dolgozik az általa eszközölt befektetésekkel kapcsolatban.

A Snow Software anyaga arra is kitér, hogy sokan tartják kicsit ijesztőnek azt a kettős elvárást, amely a digitális átalakulás felgyorsításával párhuzamosan a technológiai befektetések egészséges megtérülésére irányul. Az informatikai vezetők 93 százaléka szerint a digitális transzformáció üteme drámaian megnőtt a vállalatánál 2021. során, ezalatt pedig az ő fókuszuk is áttevődött a működés folytonosságáról a fent említett, növekedést célzó kezdeményezések vezetésére.

Ezek a fókuszterületek gyakran ütközhetnek, vagy legalábbis versenyezhetnek egymással, ami a kutatás szerint túlságosan is ismerős probléma az IT-vezetők számára. Ahhoz, hogy a prioritások egyensúlyba kerüljenek, a CIO-knak is új megközelítésre van szükségük a technológiai környezetük irányításában: a válaszadók 61 százalékánál például felfutott a felhőszolgáltatások használata az elmúlt időszakban, és szinte kivétel nélkül arról számoltak be, hogy cégüknél jelenleg is folyamatban van valamilyen cloud alkalmazás bevezetése.

Közösség & HR

Robotkutyák járőröznek az amerikai űrhaderő bázisán

A biztonsági és a kárfelmérésekkel összefüggő feladatok során tehermentesítik az emberi személyzetet, akik távolról vagy hangos utasításokkal is irányíthatják az autonóm üzemre képes robotokat.
 
A felhő térfoglalása és a ransomware-támadások elszaporodása sok szervezetet rákényszerít, hogy újratervezze a mentési és helyreállítási infrastruktúráját.
A Világgazdasági Fórum figyelmeztetése szerint jelentős szakadék tátong a C-szintű vezetők és az információbiztonságért felelős részlegek helyzetértékelése között.

A járvány üzleti vezetőt csinált a CIO-kból

Az EU Tanácsa szerint összeegyeztethető a backdoor és a biztonság. Az ötlet alapjaiban hibás. Pfeiffer Szilárd fejlesztő, IT-biztonsági szakértő írása.
Ön sem informatikus, de munkája során az információtechnológia is gyakran befolyásolja döntéseit? Ön is informatikus, de pénzügyi és gazdasági szempontból kell igazolnia a projektek hasznosságát? Mi közérthető módon, üzleti szemmel dolgozzuk fel az infokommunikációs híreket, trendeket, megoldásokat. A Bitport tizenegyedik éve közvetít sikeresen az informatikai piac és a technológiát hasznosító döntéshozók között.
© 2010-2022 Bitport.hu Média Kft. Minden jog fenntartva.