Hogyan kerül egy informatikai cég képviselője a közgazdászok vándorgyűlésére? – kérdeztük Pongrácz Ferencet, az IBM Magyarország szolgáltatási üzletágának vezetőjét, az IBM ISC Magyarország ügyvezető igazgatóját.

Békéscsabán rendezték a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) 51. Közgazdász-vándorgyűlését. A rendezvény címe: Növekedési fordulat – honnan jön a lendület? A nagy hagyományú rendezvényen közgazdászok, gazdaságpolitikusok mellett a gazdaság egészére a legnagyobb hatást gyakorló ágazatok képviselői is elmondták saját víziójukat a növekedésről.

Olyan nincs, hogy nem IT

Pongrácz Ferenc, aki, az MKT elnökségének is tagja és egyben a társaság informatikai szakosztályának elnöke előadásában azt próbálta felvázolni, hogyan vált mára az informatika egyértelműen a gazdaság motorjává. Az egyszerű válasz az, hogy ebből az iparágból érkezik a legtöbb olyan innovatív megoldás, amely minden más iparágat, sokszor az azokban alkalmazott üzleti modellt is átalakítja. De a probléma ennél összetettebb.

Nem elhanyagolható tényező például, mondja Pongrácz Ferenc, hogy az IKT adja közvetlenül a fejlett európai államok gazdasági növekedésének mintegy harmadát, és Magyarországon is a negyedét. De a közvetett hatása, épp abból adódóan, hogy megoldásai minden szinten átszövik a többi iparágat, sokkal nagyobb.

Pongrácz Ferenc, IBM

Pongrácz Ferenc a vándorgyűlésen tartott előadásában több megállapítást is idézett egy az IBM által tavaly végzett felmérésből. A Kék Óriás 2004 óta kétévente készíti el globális vezetői felmérését. A legutóbbi, 2012 tavaszán kiadott tanulmány elkészítéséhez 64 országban kérdeztek meg 1700 ügyvezetőt a vállalatirányítás és a technológia kapcsolatáról. Az eredmények alapján 18 iparágról rajzolódott ki átfogó kép.

Technológiavezérelt gazdaság

A felmérések érdekes tendenciákat is kirajzolnak. A szervezetre ható külső tényezők közül egészen 2010-ig a vezetők a piaci tényezőket tartották a legfontosabbnak: a vezetők az ott történt változásokra reagálást tartották a legfontosabbnak a versenyképesség szempontjából. A tavalyi felmérésben ez megváltozott: a vezetők a technológiai változásokat tették az első helyre, míg a piaci tényezők hatása csak a harmadik legfontosabb volt már.

Pongrácz szerint ez érthető: gyakorlatilag minden iparágban hatalmas és gyors technológiai váltás zajlik. Az energetikában az alternatív energia, a kereskedelemben vagy a banki tevékenységben az okostelefonok megjelenése egyben új üzleti modelleket is hozott, de még sorolhatnánk a példákat. Pongrácz Ferenc ezzel kapcsolatban egy francia ipari vállalat vezetőjét idézte, aki a problémát így fogalmazta meg a felmérésben: „Amennyiben nem tudunk gyökeres technológiai alapú változást végrehajtani, eltűnhetünk az iparágból.”

Többet, jobban, gyorsabban

Az új IKT technológiák arra adnak lehetőséget gyakorlatilag minden iparágnak, hogy növeljék a belső együttműködés hatékonyságát, melyben a szervezet közös értékei jobban kihasználhatók. Innovációs partnerségek alakíthatók ki, melyek révén új termékek jöhetnek létre, és új piacokat lehet meghódítani, a jobban megismert ügyfeleket hatékonyabban lehet megszólítani, és gyorsabban, egyszerűbben és pontosabban lehet reagálni az igényeikre. Azaz összességében folyamatosan és jobban lehet alkalmazkodni az adott iparág átrendeződésére.

Ez a technológiavezért fejlődés az IT-ra is visszahat. Az IBM víziójában például ennek szellemében a chipek szintjétől az öntanuló – az IBM terminológiájában kognitív – rendszerekig, az okos városok (smarterer cities) koncepciójáig egy teljes ökoszisztéma épül fel. A köztes szinteken a rugalmas és skálázható hardverek, valamint az óriási adatmennyiségeket feldolgozó analitikai rendszerek állnak. Ennek a koncepciónak néhány eleme már a gyakorlatban is megvalósult, és a maguk iparágában forradalmi hatást váltottak ki. Ilyen például a DNS-tranzisztor (lásd a videót), amely az olcsó és gyors DNS-szekvenálást segíti, vagy a Watson szuperszámítógép, amely a mesterséges intelligencia kutatásának egyik fontos állomása.

Magyarország sem maradhat ki

Mi csapódik le a magyar gazdaságban ezekből a törekvésekből? – kérdeztük Pongrácz Ferencet. A szakember úgy véli, Magyarországra is beszivárognak ezek a rendszerek. Már most is egy sor kísérleti projekt fut, melyek egy része uniós együttműködésben valósul meg.

Példaként hozza a közel kilencven európai kutatóintézet együttműködésével futó Human Brain Projectet, amelyben magyar részről az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetéből egy Freund Tamás akadémikus vezette kutatócsoport vesz részt. Ebben a projektben az IBM egy szuperszámítógépe segíti a kutatókat. A program célja egyébként neuroinformatikai, agyszimulációs és szuperszámítógépes rendszerek kifejlesztése. A tudósok arra számítanak, hogy a világ minden részéről összegyűjtött kutatási adatok felhasználásával olyan modelleket tudnak megalkotni, melyek közelebb visznek agyműködés megértéséhez, végső soron az emberi gondolkodás és viselkedés közti összefüggés feltárásához. Ugyanakkor a kutatás a mesterséges intelligencia terén is komoly előrelépést hozhat. Így kapcsolódik össze egy viszonylag új irányzat, a big data egy régóta kutatott területtel, a mesterséges intelligenciával, és remélhetőleg viszi előbbre az ismereteinket.

Ez persze csak egy kiemelt projekt, amit azonban érdemes tágabb összefüggésbe helyezni – véli az ügyvezető igazgató. Az EU egyik célkitűzése, hogy 2020-ra kutatás-fejlesztésre költsük a közösség GDP-jének a 3 százalékát. Ugyanakkor Brüsszel meghirdette az ún. 3×20-as programot is: az energiahatékonyság 20 százalékos javítását, a megújuló energiaforrások arányának 20 százalékra emelését, valamint széndioxid-kibocsátás 20 százalékos csökkentését. Ez nem képzelhető el informatikán alapuló innováció nélkül – zárta gondolatait Pongrácz Ferenc.

Cloud & big data

MI-vel védenék a britek az internetre szabadított óvodásokat

Az illetékes hatóság felmérése szerint egyre több kisgyerek jelenik meg a világhálón, akiknek a szülei is egyre nagyobb szabadságot engednek a digitális térben.
 
Hirdetés

Adathelyreállítás pillanatok alatt

A vírus- és végpontvédelmet hatékonyan kiegészítő Zerto, a Hewlett Packard Enterprise Company platformfüggetlen, könnyen használható adatmentési és katasztrófaelhárítási megoldása.

Hol, milyen adatokat és hányszorosan tároljunk ahhoz, hogy biztonságban tudhassuk szervezetünk működését egy nem várt adatvesztési incidens esetén is?

a melléklet támogatója az EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

CIO KUTATÁS

TECHNOLÓGIÁK ÉS/VAGY KOMPETENCIÁK?

Az Ön véleményére is számítunk a Corvinus Egyetem Adatelemzés és Informatika Intézetével közös kutatásunkban »

Kérjük, segítse munkánkat egy 10-15 perces kérdőív megválaszolásával!

LÁSSUNK NEKI!

Amióta a VMware a Broadcom tulajdonába került, sebesen követik egymást a szoftvercégnél a stratégiai jelentőségű változások. Mi vár az ügyfelekre? Vincze-Berecz Tibor szoftverlicenc-szakértő (IPR-Insights) írása.

Nyílt forráskód: valóban ingyenes, de használatának szigorú szabályai vannak

Különösen az early adopter vállalatoknak lehet hasznos. De különbözik ez bármiben az amúgy is megkerülhetetlen tervezéstől és pilottól?

Sok hazai cégnek kell szorosra zárni a kiberkaput

Ön sem informatikus, de munkája során az információtechnológia is gyakran befolyásolja döntéseit? Ön is informatikus, de pénzügyi és gazdasági szempontból kell igazolnia a projektek hasznosságát? Mi közérthető módon, üzleti szemmel dolgozzuk fel az infokommunikációs híreket, trendeket, megoldásokat. A Bitport tizennegyedik éve közvetít sikeresen az informatikai piac és a technológiát hasznosító döntéshozók között.
© 2010-2024 Bitport.hu Média Kft. Minden jog fenntartva.