Néhány év alatt organikus fejlődés révén vált távközlési vállalatból infrastruktúra alapú infokommunikációs szolgáltatóvá az Invitech. A társaság bevételeinek meghatározó részét mára a vállalati szolgáltatások üzletág adja. Vezetőjével az irányváltás hátteréről és a jövő lehetőségeiről beszélgettünk.

Kemendi Zsolt ez év júniusa óta irányítja vezérigazgató-helyettesi pozícióban a vállalati szolgáltatások üzletágat, amely magában foglalja a cég infrastruktúrájára épülő, menedzselt távközlési és IT-szolgáltatások, a korszerű IT-biztonsági- és sokrétű felhőmegoldások kialakítását és fejlesztését a modern IP-alapú hang- és adatkommunikáció mellett.

Letisztultabb profil és szolgáltatástartalom

Jelenlegi pozíciója összefügg az Invitech szervezeti működésének fél évvel ezelőtti megújításával. Ennek keretében a társaság szolgáltatás alapú, valamint jellemzően infrastruktúrára épülő tevékenységeit önálló üzletágakba szervezték, mellettük pedig az értékesítést és az ügyfélszolgálatot egy szervezetbe integrálták.

A vezérigazgató-helyettes 2012-ben csatlakozott a cég jogelődjéhez, az Invitelhez, kifejezetten az IT szolgáltatások fejlesztése érdekében, ez a feladatkör az elmúlt években jelentősen erősödött, illetve néhány éve integrálódott a távközlési szolgáltatásokkal.

Az Invitel kiválása, és az év elején bejelentett szervezeti megújítás jelentette a következő lépcsőfokot – mondja Kemendi Zsolt. Hozzáteszi: az elmúlt években több új fejlesztési elképzelés indult útjára, az útkeresés eredményeként a társaság jelenlegi vezetése - a tulajdonossal egyetértésben egy letisztultabb profil és szolgáltatástartalom felé fordult.

Korábban voltak ugyan ígéretesnek tűnő lépések például az IoT területén, de ezek a hosszabb kifutást és jelentős beruházást igénylő projektek fokozatosan háttérbe szorultak.

"Nem volt egyértelmű, hogy hol lehet az Invitech értékteremtő szerepe ezekben az összetett és számos partner közreműködését igénylő projektekben. Az erőforrásokat, a menedzsment-fókuszt olyan szolgáltatásokra fordítjuk, amelyek támogatják és kiegészítik az alapképességeinket. Egyértelműen ilyenek a felhő- és IT-biztonsági megoldások, amelyek egymást erősítik, és a távközlési szolgáltatásainkkal integráltan ügyfeleink számára is nagyobb értéket teremtenek" – emeli ki Kemendi Zsolt.

Átalakulásokat hozhat a piacon a T-Systems 4IG-ba való olvadása

Számára még nem teljesen egyértelmű az ebből várható hatás. Szerinte sok múlik azon, hogy mi lesz a fő stratégia és cél. A T-Systems már ma is meghatározó szereplő a rendszerintegrációs piacon, legnagyobb versenytársa az Invitechnek, és a 4iG önállóan is komoly fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban.

"Az Invitech vállalati szolgáltatások üzletágának hasonló termékei és képességei vannak, de mi nem törünk vezető rendszerintegrátori szerepre, nincs fókuszban az alkalmazásfejlesztés és az ehhez kapcsolódó integrációs feladatok. Az Invitech alapvetően a saját maga által birtokolt távközlési, IT- és adatközponti infrastruktúrán alakítja ki a megfelelő szolgáltatásokat. A cég nem egyedi, vagy iparági megoldásokat fejleszt, helyette testreszabott, biztonságos informatikai és távközlési hátteret biztosít az ügyfél üzleti igényeihez igazodva" – mutat rá a különbségekre az üzletág-vezető.

Megjegyzi, hogy ez az üzletág felel a teljes árbevétel közel 60 százalékáért, a 25 milliárd forintos bevételből közel 14 milliárdot termel meg, a többit az infrastruktúra üzletág adja.

Az Invitech integrált szolgáltató, a hálózati kapcsolat mellett képes biztosítani az adatközponti hátteret, a felhőt és az informatikai biztonságot, sőt a klasszikus és IP-alapú vezetékes hangszolgáltatást is. A több mint hatezer vállalati ügyfele között a hazai nagyvállalatok mindegyike ott van valamilyen szintű szolgáltatást használva.

A legkeresettebbek a hálózati szolgáltatások, az internet, a virtuális magánhálózatok, és bármennyire meglepő, ma még a hangszolgáltatás is elég komoly bevételt jelent. Nagyon sok ügyfél igényli még ezen belül a hagyományos ISDN technológián alapuló telefonszolgáltatást.

"Ezeken a területeken ugyanakkor növekedést már nem nagyon látunk, a hálózati internetkapcsolatban maximum 3-6 százalék közötti növekedést, hangban, azon belül is a forgalomban pedig egyértelműen csökkenést tapasztalunk. Az igazi növekedés, évi 30-40 százalék a felhő- és a biztonsági szolgáltatásokban rejlik" - sorolja a vezérhelyettes.

A felhőt inkább a középvállalatok igénylik

"A felhőszolgáltatásokat inkább a középvállalatok igénylik, a nagyvállalatok még mindig óvatosak, esetükben az Invitech-nek nem a nagy felhőszolgáltatókkal – Google, Amazon, Microsoft – kell versenybe szállnia, hanem a házon belüli, vagy on premise (az ügyfél telephelyén megvalósuló) szolgáltatással. Az adatközpont is bővült, 2018-ban fejeztünk be egy komoly bővítést, és kaptuk meg a Magyarországon még mindig egyedülálló, független TIER III-as minősítést." A vezérigazgató-helyettes fogalmazása szerint "az év elején tapasztalt megtorpanás ellenére az elmúlt hónapokban megélénkült a piac".

Az IT-biztonság viszonylag új üzletág a cég életében. Ezen a területen az Invitech két éve bejelentett, távmenedzselt IT-biztonsági megoldásai mára beérni látszanak. Az elmúlt időszakban egyre több üzleti ügyfél veszi igénybe az Invitech Security Operation Centerének (SOC) bázisán megvalósított biztonsági megoldásokat.

Kemendi Zsolt

"Itt a hálózatbiztonsággal, -felügyelettel, -üzemeltetéssel foglalkozunk, ami mutat rendszerintegrátori sajátosságokat. Nemcsak a saját platform jön szóba, hanem sikeresen tudjuk integrálni az ügyfeleinknél már létező biztonsági megoldásokat is. Nem minden gyártó termékeihez értünk egyformán, de a jelenlegi portfólióból ugyanúgy tudunk egy kisvállalatnak és egy nagyvállalatnak is testreszabott, versenyképes ajánlatot adni. Egy év alatt közel megdupláztuk az ebből a szegmensből származó árbevételt, és további növekedési potenciált látunk ezen a területen” – emeli ki Kemendi Zsolt.

Hozzáteszi: "A digitalizáció abszolút a kezünk alá dolgozik, hiszen folyamatosan jelennek meg új üzleti megoldások, az adatmennyiség exponenciális ütemben nő, a felhasználói kör bővül. Mindez feltételez egy olyan integrált hálózati és informatikai réteget, ahol az alkalmazások stabilan működnek, az adatok és a felhasználók biztonságban vannak. Továbbá fontos szempont, hogy mindez akár komolyabb kezdeti beruházás nélkül elérhető, és költséghatékonyan fenntartható. Ráadásul az informatikai biztonságot egyre többször fenyegetik a kívülről jövő támadások, amelyekre egy, nem IT-vel foglalkozó vállalatnak mind nehezebb felkészülnie."

Robotok és mesterséges intelligencia használat az ügyfélkezelésben

Az üzletág vezetőjeként, talán nem véletlenül gondolja azt, hogy szakmailag az újonnan létrejött vállalati szolgáltatások a legizgalmasabb terület a cégen belül. Az üzletág egy sor belső fejlesztésű innovatív módszert alkalmaz. Ezek egyike az a mesterséges intelligencia alapú rendszer, amely a beépített robotok révén sokkal gyorsabb és eredményesebb ügyfélkezelést hozhat. A levélben beérkező kéréseket – részben a teljes magyar Wikipédia mint tudásbázis felhasználásával – automatikusan kezeli és irányítja a megfelelő szakemberhez.

Nem a virtuális asszisztenssel és a chattel kezdték, mivel a jelentős erőforrásokat inkább az ügyféllevelek kezelése köti le. Kezdetben csak a robotikával próbálkoztak, ennek azonban gyorsan elérték a korlátait. Bizonyos helyzetekben gyors döntésekre van szükség, az e-mailekben megjelenő strukturálatlan szöveget viszont pusztán robotok segítségével nem lehetett értelmezni, ehhez már szükség volt a mesterséges intelligenciára. A megoldás elsősorban időben hoz jelentős megtakarítást, ami az ügyfélélmény szempontjából kulcsfontosságú tényező.

Újszerű az a felhő alapú termékek fejlesztésénél alkalmazott multi cloud megközelítés is, amelyre alapozva kívánják a vállalati felhőmegoldások új generációját biztosítani. A felhő inkább üzleti, mint műszaki kérdés ebben a felfogásban. A komplex üzleti igényekre sokszor a leghatékonyabb megoldás nem egy konkrét szolgáltatás, hanem akár több megoldás kombinációja. Ez persze tanácsadói és mérnöki oldalról is egyaránt új szemléletet, más gondolkodást igényel.

Az üzletágon belül új területnek számít a megerősített termék- és szolgáltatásmenedzsment, ami korábban a kereskedelmi területen belül működött. Az egységes szervezetbe integrálást indokolta az elvárás a szorosabb együttműködésre a mérnöki gárdával a szolgáltatások fejlesztése terén, valamint a műszaki csapat mélyebb ügyfélismeretének igénye és bennük az üzleti szemlélet elültetésének szándéka.

Az innovatív szolgáltatás-fejlesztések szerves része, hogy egy sor neves gyártóval ápol jó kapcsolatot a cég, és ennek eredményei beépülnek a komplex IT-termékekbe. Erre a legfrissebb példa, hogy hazánkban elsőként az Invitech kínálja a Microsofttal közös integrált megoldásként a felhő alapú csoportmunkát támogató Teams szoftvercsomagot. Az általuk is használt csoportmunka szoftverrel dolgozók egyszerűen, gyorsan, agilisen és kötetlenül tudnak feladatokat kiosztani, kommunikálni, információt megosztani, és ehhez a szükséges távközlési infrastruktúrát, sőt a végponti készülékeket is egy kézből kapják meg.

Belső karrierút segíti a jó szakemberek megtartását

Az üzletág sikerének az egyik kulcsa a magasan képzett és motivált profi IT-szakembergárda, amelynek fontos a megtartása, motiválása. Kemendi Zsolt az ehhez szükséges eszközök közé sorolja a belső karrierút építését is. Jelenleg 230-an dolgoznak az üzletágban, éves szinten a csapat 10-15 százaléka lép tovább új pozíciókba. Ezt elősegítik a közép és hosszú távú képzési programok, amelyek kombinálják a belső (on the job) és a külső tréningeket, támogatják a minősítések megszerzését, illetve az egyéni fejlődést.

"Magam is helpdeskesként kezdtem húsz éve a pályámat, jó érzés volt, hogy kaptam újabb és újabb lehetőségeket, ahol bizonyítani és fejlődni tudtam. Hiszek ennek a megtartó erejében, illetve a közösségépítő szerepében. A biztonsági központunk jelenlegi vezetője évekkel korábban végfelhasználói támogatással foglalkozott. Egy másik kollégánk három éve még a SOC-ban dolgozott operátorként, most pedig a rendszerszervezői csapatban komplex ügyfél megoldásokat tervez" – sorolja a példákat a vezérhelyettes. Hozzáteszi, most leginkább az üzleti fejjel gondolkodó rendszerszervezőkből van hiány.

Ami pedig a piaci víziót illeti, Kemendi Zsolt egyre kevésbé a konkrét technológiai szolgáltatásoknak, sokkal inkább az értéknövelt, integrált megoldásoknak jósol biztosabb jövőt. Mint mondja: "mi erre készülünk, így fejlesztjük az erőforrásainkat azért, hogy a versenyképességünket többek közt az értéknövelt megoldásokkal tartsuk fenn".

Cloud & big data

Tíz perc alatt töltöttek fel egy nagy energiasűrűségű akkut

A kísérletnek az ad plusz nyomatékot, hogy ott van mögötte Rachid Yazami, akinek a lítium-ion akkuk egyik kulcsösszetevőjét köszönhetjük.
 
A vállalati IT-biztonságra is igaz: a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Hogyan viselkednek az alkalmazottak a kibertérben?

a melléklet támogatója az Invitech

A KPMG immár 22. alkalommal kiadott CIO Survey jelentése szerint idén az informatikai vezetők leginkább a digitalizációra, a biztonságra és a szoftverszolgáltatásokra koncentráltak.

Használtszoftver-kereskedelem a Brexit után

Az EU Tanácsa szerint összeegyeztethető a backdoor és a biztonság. Az ötlet alapjaiban hibás. Pfeiffer Szilárd fejlesztő, IT-biztonsági szakértő írása.
Ön sem informatikus, de munkája során az információtechnológia is gyakran befolyásolja döntéseit? Ön is informatikus, de pénzügyi és gazdasági szempontból kell igazolnia a projektek hasznosságát? Mi közérthető módon, üzleti szemmel dolgozzuk fel az infokommunikációs híreket, trendeket, megoldásokat. A Bitport tizenegyedik éve közvetít sikeresen az informatikai piac és a technológiát hasznosító döntéshozók között.
© 2010-2021 Bitport.hu Média Kft. Minden jog fenntartva.